Munkavédelem

–     Vállaljuk folyamatos és eseti munkavédelmi tevékenység végzését, ezen belül:

 • Munkavédelmi szabályzat készítése.
 • Új dolgozók oktatásának megtartását, dokumentálását.
 • Régi dolgozók oktatásának megtartását, dokumentálását.
 • Oktatási tematika készítését.
 • Engedélyezési eljárások előkészítését, megszervezését.
 • Üzembehelyezés előtti vizsgálat elvégzését.
 • Munkavédelmi ellenőrzések, szemlék elvégzését.
 • A munkabalesetek /foglalkozási megbetegedések/ kivizsgálását, nyilvántartási, ügyintézési feladatok elvégzését.
 • Kezelési és karbantartási utasítások elkészítését.
 • Időszakos és soron kívüli biztonsági felülvizsgálatok elvégzését.
 • Veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatos ügyintézés a 44/2000-es EüM rendelet szerint.
 • Munkabiztonsági szaktevékenységek elvégzését.
 • Kockázatértékelés elvégzését, felülvizsgálatát.