ADR Tanácsadás

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 2013. évi CX. törvény előírja:
Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie. (1.8.3.1)
A kötelezettség alól azon vállalkozások mentesülnek, akik a rendelet szerinti korlátozott vagy engedményes mennyiségben történő veszélyes áru feladásban, szállításban (fuvarozásban), kirakásban vesznek részt. Szintén mentesülnek azon vállalkozások a kötelezettség alól, akik nem rendszeresen és se nem a fő, se nem a kiegészítő tevékenységükkel nem függ össze a veszélyes áru feladás, szállítás, címzettként való fogadás.
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó a közlekedési hatóságnál nyilvántartott, érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy, a tanácsadónak a szállítani tervezett veszélyes áru osztályára kiterjedő képesítéssel kell rendelkeznie.

Szolgáltatásaink:

Közbiztonsági terv készítése:
A veszélyes áru szállításában résztvevő félként, nem csak az áru szabályos szállításáért, jelöléséért tartozunk felelősséggel, hanem a felelősség kiterjed a veszélyes áruval való visszaélés minden lehetőség szerinti megakadályozására is.

ADR oktatás:
A veszélyes áruk szállítási folyamatában résztvevők oktatására vonatkozó kötelezettség a veszélyes áruk legkisebb mennyiségének szállítása esetén is fennáll. Oktatásban az ADR szerint mentességgel szállító feleknek is részesülniük kell. A szállítási folyamat alatt értjük mindazokat a feleket, akik a veszélyes áru feladásában, csomagolásában, járműre történő rakodásában, szállításában (fuvarozásában) és  kirakásában részt vesznek.

Veszélyes anyagok csomagolása, szállítása, jelölése:
Az ADR csomagolással, szállítással, jelöléssel kapcsolatos előírásokat is tartalmaz. A megfelelő csomagolási anyag megválasztásába, a szállítás lebonyolításában, a szükséges jelölések kiválasztásában nyújtunk segítséget.

ADR biztonsági tanácsadó alkalmazása

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás alapján akkor szükséges a vállalkozásnak ADR tanácsadót alkalmazni, ha veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez.

Az ADR tanácsadó alkalmazása jogszabályi kötelezettség azoknál a vállalkozásoknál, amelyek:

  • veszélyes áru/hulladék szállítmány feladói vagy címzettjei
  • szállítását, fuvarozását vagy szállítmányozását végzik
  • szállításában be- vagy kirakodási műveleteket végeznek
  • raktározási tevékenységet végeznek;
  • szállító járművet töltenek vagy ürítenek, csomagolását végzik

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet szerint a vállalkozás köteles az ADR biztonsági tanácsadó személyét a hatóság részére bejelenteni.